Tin trong nước

Ba loại hình sản phẩm mới để phát triển du lịch Việt Nam

Ba loại hình sản phẩm mới để phát triển du lịch Việt Nam

Nhằm hoàn thiện bản dự thảo "Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Tổng cục Du lịch vừa tổ chức hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành để lắng nghe và tiếp thu ý kiến sửa đổi.

CLIP HOT