Độc đáo lễ hội Nàng Hai

Độc đáo lễ hội Nàng Hai

Trải qua thăng trầm của lịch sử, đến nay, lễ hội Nàng Hai của đồng bào dân tộc Tày ở xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) vẫn được giữ gìn và phát huy.

CLIP HOT