Hoàn thiện khung pháp lý phát triển kinh tế đêm

Hoàn thiện khung pháp lý phát triển kinh tế đêm

Các đô thị lớn ở miền Trung và miền Nam như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đều đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động khai thác tiềm năng kinh tế đêm. Thực tế hoạt động cho thấy cần có hành lang pháp lý và chính sách rõ ràng, đầy đủ, hoàn thiện hơn để khai phá hết tiềm năng của “mỏ vàng” này.

CLIP HOT